MEDPOL

Dr n. med. Marcin Pańszczyk 

Ta strona internetowa została stworzona po to, by dostarczyć Ci podstawowych informacji na temat naszej placówki.

OFERTA

W Centrum Zdrowia MEDPOL oferujemy szeroki zakres kompleksowych usług ginekologicznych, położniczych oraz laboratoryjnych.

 

  • Ultrasonografia ginekologiczna – diagnostyka zmian macicy, przydatków, monitorowanie leczenia.
  • Opieka nad kobietą w ciąży – diagnostyka i terapia wczesnej ciąży, ciąży wysokiego ryzyka oraz ciąży zagrożonej.
  • Badania prenatalne – pełny zakres badań nieinwazyjnych w każdym trymestrze. Badania biochemiczne. Ocena ryzyka występowania aberracji chromosomalnych. Diagnostyka prenatalna inwazyjna.
  • Ultrasonografia w ciąży – badania prenatalne, przepływy naczyniowe, biometria płodu, monitorowanie patologii w ciąży, konsultacje specjalistów, 4D, archiwizacja filmów.
  • Diagnostyka i leczenie zaburzeń płodności – badania hormonalne, badanie nasienia, badanie drożności jajowodów, stymulacja owulacji, IUI – partnerskie.
  • Endokrynologia w zakresie praktyki ginekologicznej – zaburzenia miesiączkowania, diagnostyka zaburzeń hormonalnych, konsultacje specjalistyczne.

 

 

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE (USG)

Ultrasonografia (USG) w ciąży jest bezpieczną, dokładną i nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalająca na obserwację płodu w ciągu niemal całego czasu przebiegu ciąży. Metoda ta pozwala na ocenę budowy zarodka i płodu oraz funkcji życiowych zarodka i płodu.

Techniczne możliwości ultrasonografii pozwalają na coraz dokładniejsze obserwacje i wyciąganie wniosków z badań, co może przyczynić się do rozpoznania nieprawidłowości budowy lub funkcji nienarodzonego dziecka, organizmu ciężarnej oraz na podjęcie ewentualnych działań korygujących (leczenia).

Taka funkcja USG byłaby możliwą, gdyby w 100% można było by wykorzystać jej możliwości czysto techniczne.

W badaniu jednak trzeba ująć  udział płodu którego położenie, ruchy oraz wielkość mogą uniemożliwiać prawidłową ocenę wszystkich najdrobniejszych części jego ciała.

Drugim elementem wpływającym na jakość a zarazem precyzję badania jest ciężarna – budowa jej ciała, ilość płynu owodniowego, stan emocjonalny.
Trzeci czynnik to sprzęt oraz lekarz odpowiednio przygotowany do wykonywania i opisu badań.

Mając powyższe na uwadze wydaje się być ważne, aby zdawać sobie sprawę z tego, czego możemy, a czego nie możemy spodziewać się po badaniu ultrasonograficznym.

Naszym celem jest jak najdokładniejsza ocena płodu, ale celem diagnostyki prenatalnej ogólnie jest odpowiedź na pytanie czy oglądany płód ma szansę na samodzielne życie (oddychanie, krążenie krwi, wydalanie) po porodzie, który odbędzie się w najbliższym szpitalu, czy też wymaga rozwiązania w placówkach specjalistycznych (w obecności kardiochirurga, chirurga dziecięcego, endokrynologa itd.).

Obecny stan sprzętowy oraz wiedza medyczna nie pozwala na wykonywanie badań w oderwaniu od czynnika płodowego i matczynego, tak więc ważna jest świadomość jej niedoskonałości pomimo pełnego zaangażowania ciężarnej, personelu medycznego oraz najlepszego sprzętu do diagnostyki.

BADANIA LABOLATORYJNE

W naszej placówce wykonać możesz badania labolatoryjne. Współpracujemy z siecią  ALAB Laboratoria Sp. z o.o. , która specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług medycznych z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej.

Wykonujemy szereg badań - podstawowych i specjalistycznych. Aby zrobić badania nie musisz mieć skierowania od lekarza.

Szczególnie polecamy tzw. Pakiety badań, które pozwalają w kompleksowy sposób dokonać  przeglądu naszego organizmu.

Większość badań wykonywana jest z jednej próbki krwii pobieranej przez nasz wykwalifikowany personel. Pobrane próbki niemal natychmiast trafiają do laboratorium, gdzie poddawane są profesjonalnej analizie.

Wyniki dostępne są zazwyczaj już drugiego dnia - możesz je odebrać osobiście, albo sprawdzić przez Internet.

KONTAKT I WIZYTY

MEDPOL - ISPL

Marcin Pańszczyk

Chełmońskiego 5

59-100 Polkowice 

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA

codziennie od godz. 8.00

+48 790 845 085